facebook

एफ ए क्यू

एच आय व्ही व एड्स म्हणजे काय ?


एड्स म्हणजे काय ? तो कश्यामुळे होतो?
एच आय व्ही व एड्स मधील फरक काय?
एच आय व्ही मुळे एड्स व्हायला किती काल लागतो?
एच आय व्ही व अन्य लैंगिक संबंधातून होणारे आजार यात काय संबंध आहे?

एड्स चा इतिहास


एच आय व्ही कुठून आला?

एच आय व्ही/ एड्स ची सांख्यिकी


किती likaanna एच आय व्ही व एड्सची बाधा आहे?

एच आय व्ही व एड्सची लक्षणे   
मला एच आय व्ही ची लागण झाली आहे हे मी कसे सांगू  शकतो?
एच आय व्ही ची लक्षणे कोणती?
एड्स ची लक्षणे कोणती?

एच आय व्ही चे  ट्रान्समिशन कसे होते?


एच आय व्ही कसा संक्रमित होतो?
मला मुख मैथुनातून एच आय व्ही होऊ शकतो का?
मला चुम्बनातून एच आय व्ही होऊ शकतो का?
सामान्य संपर्कातून एच आय व्ही होऊ शकतो का?
लैंगिक संबंधाच्या वेळी एखाद्या स्त्री कडून पुरुषाकडून एच आय  व्ही संक्रमित होऊ शकतो का?

प्रतिबंध : 
एच आय व्ही च्या प्रतिबंधासाठी लेटेक्स कंडोम किती परिणामकारक असतात?

एच आय व्ही ची चाचणी   
मी एच आय व्ही पोजीटिव्ह   असलो तर काय?
शक्यता असेल तर किती काळाने मी एच आय व्ही ची टेस्ट केली पाहिजे?
तुम्हाला संसर्ग झालेला नाही ह्याची खात्री तुम्हाला कधी होऊ शकते?
एनोनिमास व कोन्फिदेन्शियाल टेस्ट मध्ये काय फरक असतो?
मी कोणती टेस्ट केली पाहिजे? एनोनिमास की गुप्त?
मला असं कळलंय की एच आय व्ही टेस्ट ची अनेक प्रकार आहेत. मी त्यातील कोणती केली पाहिजे?
टेस्ट रिझल्ट म्हणजे काय?
जर माझी टेस्ट पोझीतीव्हा आली तर त्याचा अर्थ असा आहे का की मी मरेन?
मी एच आय व्ही निगेतीव्हा असेन तर याचा अर्थ असा होतो का की, माझा पार्टनरही निगेतीव्हा आहे?

मी एच आय व्ही पोझीतीव्ह असेन तर ,मी काय केले पाहिजे? 
मी एच आय व्ही पोजीतिव्ह आहे. उपचार विषयक माहिती मला कुठे मिळेल?
निरोगी राहण्यासाठी मला काय करावं लागेल ?

अन्य: 
यु  एस रक्त  पुरवठा  किती सुरक्षित आहे?
ज्या नवीन औषधांबद्दल मी ऐकलं आहे ती तुम्हाला बरी करू शकतात का?

मला अधिक माहिती कुठे मिळेल?

माझ्या शाळेतील किंवा संस्थेसाठी मला छापील मजकूर कुठे मिळेल?
मला अजूनही काही प्रश्न आहेत, मी कोणाशी बोलू?